Pensioenen

Een goed financieel advies betekent ook dat we naar de toekomst kunnen kijken. Uw pensioen maakt hier onderdeel van uit. De laatste jaren is hier veel in veranderd. Zo zijn door de overheid de pensioenregels aangepast en gaat de pensioenleeftijd stapsgewijs omhoog. In 2006 zijn de fiscale voordelen van VUT en prepensioen versoberd en de levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Hoeveel u opbouwt is dus afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw pensioenregeling. Geraldo Ruesink Financieel Advies kan u helpen om hier een goed beeld van te krijgen en u van advies voorzien zodat u voor de best passende oplossing kunt kiezen.